0876 / 170 044
Всяка една машина

Условия за ползване - OnlineMashini.BG - Всяка Една Машина

БЕЗПЛАТНА доставка за всички поръчки над 69.99 лв
Условия за ползване

Важно! Внимателно прочетете общите условия, преди да използвате сайта. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията. Ако не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт!

I. Предмет
Настоящият документ представлява общите условия и условията за ползване на сайта onlinemashini.bg, както и на сключените през сайта onlinemashini.bg договорни правоотношения с предмет продажба на стоки.

II. Данни за администратора на сайта onlinemashini.bg
БГ МАШИНИ ООД, ЕИК: 202142790 е българско търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1839, р-н Кремиковци, ж.к. Враждебна, ул. 1-ва № 5. Управител на БГ МАШИНИ ООД е Свилен Димитров Костов.

Данните за контакт с БГ МАШИНИ ООД са: тел. 0877 174 457, и-мейл – office@onlinemashini.bg

БГ МАШИНИ ООД администрира онлайн магазина onlinemashini.bg под формата на сайта onlinemashini.bg. Всички правоотношения по договори за продажба, в които Вие встъпвате, правейки поръчка на стока/и през сайта onlinemashini.bg, са с БГ МАШИНИ ЕООД в качеството му на продавач.

III. Електронен подпис
Попълвайки/предоставяйки съответните Ваши данни на сайта onlinemashini.bg и поставяйки отметка за съгласие в съответното поле (съгласие с настоящите общи условия, съгласие за обработка на лични данни за целите на директния маркетинг) Вие удостоверявате съответното Ваше волеизявление с електронен подпис, който в отношенията Ви с БГ МАШИНИ ООД на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги ще има правната сила на саморъчен подпис.

Заявката на поръчка на сайта onlinemashini.bg чрез избор на бутон „поръчай“ за дадена стока/и след коректно попълване на съответно необходимите Ваши данни представлява Вашият електронен подпис, който в отношенията Ви с БГ МАШИНИ ООД на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги ще има правната сила на саморъчен подпис, посредством който електронен подпис Вие сключвате договор от разстояние с БГ МАШИНИ ООД за продажба и доставка на поръчаната/ните от Вас стока/и.

При подаване на рекламация срещу закупена от Вас стока по електронен път на следния и-мейл на БГ МАШИНИ ООД – office@onlinemashini.bg, Вие ще получите на Вашия и-мейл, от който сте ни изпратили рекламацията си, потвърждение от наша страна за получаването на рекламацията Ви с изрично посочване на името на нашия служител, приел Вашата рекламация. Електронното изписване на името на този наш служител в изпратения Ви от нас мейл-потвърждение на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги ще има правната сила на саморъчен подпис на съответния наш служител.

IV. Плащане на стоки
IV.1. Плащане при доставка
При плащане на стоки с "Наложен Платеж" в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиентът получава фискален документ издаден от Еконт Експрес като лицензиран пощенски оператор за извършване на Пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Запазете фискалния документ, който замества касовия бон като доказателство за извършеното плащане!

IV.2. С банков превод
Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката от клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път, след издаване на проформа-фактура от фирма БГ МАШИНИ ООД, служеща като основание за превода. Стоката се доставя след постъпване на превода по сметка на БГ МАШИНИ ООД.

V. Покупка на кредит
Задължителни условия за кандидатстване на кредит
- На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 150 лв.
- Навършени 18 години.
- Постоянен трудов договор или самоосигуряващи се лица.
- Добра кредитна история.


Общи условия за онлайн покупка на кредит
Всеки посетител физическо лице, който желае да закупи чрез онлайн магазина onlinemashini.bg стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само лице, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по-голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките, включени в поръчката. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта onlinemashini.bg посредством клик на бутона "Купи на лизинг", след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които лицето следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. БГ МАШИНИ ООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. БГ МАШИНИ ООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупена/и на изплащане чрез онлайн магазина стока/и се извършва само след като БГ МАШИНИ ООД бъде уведомено от финансовата институция, че кандидатът е одобрен с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 7 (седем) дни и започва да тече от момента, в който БГ МАШИНИ ООД получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), предоставени на БГ МАШИНИ ЕООД при заявяването на поръчката на сайта.


VI. Доставка на стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Клиента начин като ще направим всичко възможно доставката да бъде извършена до 3 работни дни. Във всички случаи обаче ще спазим законовия 30-дневен срок.

Доставката на стока, която към момента на поръчката не е налична, е в рамките на 30 работни дни. 

Клиентът получава безплатна доставка до офис на Еконт Експрес или посочен адрес за стоките, ако поръчката е за стойност над 69,99 лв. независимо от теглото.

БГ МАШИНИ ЕООД може да изиска допълнително потвърждение от Клиента за направената поръчка от него, включително по телефон и електронна поща. В случай, че Клиентът откаже да предостави информация и/или данни, които не е предоставил или грешно е предоставил при подаването на поръчката, а същите са необходими за изпълнението на поръчката от страна на БГ МАШИНИ ЕООД, поръчката се анулира без допълнително уведомяване на Клиента.

БГ МАШИНИ ООД не носи отговорност за забавяне на доставката, причинено от независещи от БГ МАШИНИ ООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера.

При извършване на доставката, стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от получателя. При констатиране на видими дефекти - повреди, удари и други щети, установени при доставка, получателят трябва да подпише протокол за щети в присъствието на куриер, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява БГ МАШИНИ ООД на тел 0876 170 044 или на office@onlinemashini.bg.

При приемане на доставката от Клиента без забележки всякакви последващи претенции за външни видими дефекти или липсваща стока се явяват неоснователни и като такива не следват да бъдат удовлетворени.

При посочване на грешен адрес, лице за контакт или телефон при подаване на заявката, БГ МАШИНИ ООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на невярно подадената информация от Клиента.

Всички наши пратки могат да се прегледат и тестват преди да се доставят от куриера.


VII. Гаранционни условия
Съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки за всички стоки, продавани на сайта onlinemashini.bg е налице законова гаранция за съответствие с договора за продажба.

В случаите, в които продаваната стока съдържа цифрови елементи по смисъла на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, цифровото съдържание и/или цифровата услуга, свързани с продаваната стока, се предоставят еднократно по смисъла на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

При поръчка на стока с допълнителна търговска гаранция БГ МАШИНИ ООД издава и предоставя на Клиента гаранционна карта с всички условия на търговската гаранция.

Гаранцията (законова и/или търговска) отпада в следните случаи:

 • изгубена гаранционна карта;
 • при опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице или сервиз;
 • при повреди, причинени от неправилно използване;
 • при нарушаване на физическата цялост на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност като батерии, консумативи и други. Гаранционното обслужване се извършва само в оторизираните сервизи, посочени на гаранционната карта при наличие на всички документи и окомплектовка. От хигиенни съображения, свързани със здравето на нашите служители преди да ни донесете за гаранционно обслужване съответните продукти задължително следва да ги почистите детайлно. В противен случай гаранционното обслужване може да Ви бъде отказано или да бъде начислена такса за почистване. 

Гаранционният срок на търговската гаранция за физически лица е 2 години, а за юридически лица е 1 година, освен ако не е упоменато друго в описанието на продукта.

VIII. Право на отказ
Заявявайки поръчка на сайта onlinemashini.bg чрез избор на бутон „поръчай“ за дадена стока/и след коректно попълване на съответно необходимите Ваши данни или при поръчка по телефон, Вие сключвате договор от разстояние с БГ МАШИНИ ООД.

В качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите Вие имате право да се откаже от договора от разстояние без да посочвате причина, без да дължите обезщетение или неустойка съгласно Стандартните указания за упражняване на правото на отказ. Както е отбелязано в тези указания за Ваше улеснение за упражняването на правото на отказ трябва да разпечатате и използвате следния стандартен формуляр – формуляр.

Стоката не трябва да има нарушен търговски вид: да не липсват документи, опаковки, да няма следи от употреба, да няма бензин/масло заредени. Трябва да е във вида, в който сте я получили придружена с всички документи, изпратени от нас - гаранция, фактура, стокова разписка, касов бон от куриерската фирма или от нас (когато е приложимо). Моля, обърнете внимание, че от хигиенни съображения някои продукти (например помпи за отпадни води, помпени станции за отпадни води), посочени като „неподлежащи на връщане“, не могат да бъдат върнати срещу възстановяване на сумата.

Правото Ви на отказ от договора от разстояние с БГ МАШИНИ ООД не важи за договори:

 1. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;


IX. Политика за бисквитки
Какво представляват "бисквитките"?

Бисквитката е файл с малък размер сформиран от букви и цифри, който се съхранява на компютъра на Kлиента, мобилното устройство или друго оборудване използвано за достъп до Интернет. Бисквитката се инсталира автоматично и съхранява "пасивна" информация, не съдържа програми, вируси или шпионски програми и няма достъп до каквато и да е информация на клиентският компютър.

За какво се използват "бисквитките"?

Посредством бисквитките е възможно разпознаването на устройството на Клиента и предоставяне на съдържание адаптирано за предпочитанията му. Тези файлове правят възможно използването на onlinemashini.bg както и ни позволяват да подготвим анонимни статистики, които ни помагат да разберем как потребителите използват нашите интернет страници и по този начин да подобрим услугата, която предоставяме.

Как се използват "бисквитките" от този уебсайт?

 • за анализиране на посетителите
 • за регистрация
 • за кошницата при поръчка
 • за рекламна дейност


Премахване на "бисквитките"

Всеки Интернет браузър автоматично позволява съхраняването на бисквитките. Тези настройки може да бъдат променени, така че автоматичното запазване на бисквитките да бъде спряно. Ограничаването на бисквитките ще направи поръчката Ви невъзможна.

X. Политика за публикуване на ревюта и коментари

Всеки Клиент с регистриран профил има право да направи ревю и/или коментар за закупена от него Стока, предлагана в Електронния магазин. Публикуването на ревюто и/или коментара се извършва от БГ Машини след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. БГ Машини си запазва правото еднолично, без да е необходимо да обосновава по какъвто и да било начин своя отказ, да откаже публикуването на ревю и/или коментар, без значение от съдържанието му.

Всички ревюта и/или коментари следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването й.

В момента на регистрацията на дадено ревю и/или коментар на Сайта, Клиентът предоставя на Бг Машини правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, превежда и разпространява изпратените коментари и/или ревюта.

Публикуването на ревюта и/или коментари се извършва при спазване от Клиентите на следните правила:

- ревюто и/или коментарът да се отнасят само до характеристики на конкретната Стока, установени в процеса на използването й. Не се разрешават коментари, свързи с характеристики на стоката, които могат да се променят – като например нейната цена или промоционални условия, при които същата е предлагана, наличност на стоката и условия на предлагането й на друг сайт и др.

- ревюта и/или коментари, съдържащи нецензурно, неуместно или нетолерантно съдържание, в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, както и съдържание, противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било, както и ревюта, чието съдържание е неуместно или нарушава, или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси, няма да бъдат публикувани.

- преди регистрацията на ревю и/или коментар Клиентът следва да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, включително ненакърняваща права на трети лица – авторски права, права на интелектуалната собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност. Публикуваните от БГ Машини ревюта и/или коментари са с предоставеното от автора съдържание и изразяват единствено и само неговото мнение. Бг Машини не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта и неспазването от страна на Клиентите на изискванията в настоящия раздел.

- ревюта и/или коментари, съдържащи рекламни послания за конкуренти, които нарушават търговската практика и етика, няма да бъдат публикувани;

- ревюта и/или коментари, съдържащи линкове към други страници със сходна търговска дейност, няма да бъдат публикувани;

- ревютата и/или коментарите не следва да бъдат изпозвани като средство за комуникация с Продавача. За тази цел Клиентите следва да използват данните за контакт, публикувани на Сайта в раздел „Контакт“.

По свое желание и след стартиране на съответната функционалност на сайта Клиентът може да публикува фото или видео файлове към съответното ревю и/или коментар. Това става при спазването на следните изисквания:

- прикачените файлове следва да съдържат изображение единствено на стоката, за която се отнася съответното ревю и/или коментар, като същите следва да не нарушават авторските или други права на трети лица;

- няма да бъдат публикувани файлове, съдържащи насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание, което би могло да бъде обидно за друго лице/група лица въз основа на тяхната раса, етнически произход, религия, неравностойно положение, пол, възраст, сексуална или политическа ориентация или съдържащи каквато и да било друга форма на насилие или дискриминация.

- няма да бъдат публикувани файлове, съдържащи рекламни послания за конкуренти, които нарушават търговската практика и етика, както и файлове, съдържащи линкове към други страници със сходна търговска дейност.

Освен своето обективно мнение за съответната стока, в момента на публикуването на ревю и/или коментар, Клиентът следва да добави и Рейтинг/Оценка на стоката. Дадената от всеки отеделен Клиент оценка участва във формирането на общия Рейтинг на стоката, изразен чрез цифра в близост до изображението на съответната стока. Всеки положителен коментар, придружен с висока оценка води до покачване на общия Рейтинг на стоката, а всеки негативен коментар, придружен от съответната по-ниска оценка – до намаляване на общия Рейтинг.

При публикуването на съответно ревю и/или коментар Бг Машини си запазва правото да прави следните разграничения с отбелязано пояснение под съответното ревю и/или коментар:

- „ревю и/или коментар, публикуван от Клиент“ – оценката е направена от лице, което е закупило конкретната стока през сайта на Бг Машини;

- „ревю и/или коментар, публикуван от Ползвател“ – оценката е направена от лице, което не е закупило конкретната стока през сайта на Бг Машини или Бг Машини не разполага с информация за това.

В случай на констатирани нарушения на настоящите общи условия, Бг Машини си запазва правото да ограничи възможността на конкретен Клиент да публикува ревюта и/или коментари, без да е длъжен да се обосновава за това.

XI. Други
БГ МАШИНИ ООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на стоките както и каквато и да било друга информация публикуваната на сайта без предварително уведомление на Клиента.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на сайта се счита за уведомяване на Клиентите за измененията. При използване на сайта на onlinemashini.bg Клиентите се задължават да спазват настоящите общи условия.

Онлайн решаване на спорове
Онлайн формуляр за упражняване право на отказ
Закон за защита на потребителите